Home » Istruzione » Direzioni Generali » D.G. Ordinamenti » Assistenti di lingua » Assistenti italiani all'estero
Assistenti di lingua
 
ASSISTENTI ITALIANI ALL'ESTERO
 

INFORMAZIONI:

per gli assistenti italiani: assistentilingue.italiani@istruzione.it
Tel. 055 2380756
Martedì: 10.30 – 12.30
Mercoledì: 10.30 – 12.30 e 15.00 – 16.00
Venerdì: 10.30 – 12.30